Política de privadesa

Responsable del tractament:

Club Atlètic Granollers, amb domicili a C/ Camp de les Moreres 22, Granollers

Finalitat del tractament de dades personals:

La finalitat del tractament és la gestió de participants de les proves i esdeveniments esportius organitzats pel Club Atlètic Granollers enviar comunicacions relatives als esdeveniments, curses i activitats organitzades per Club Atlètic Granollers o aquelles en les que aquest participa.

Temps per a la conservació de les dades personals:

Les teves dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva baixa i eliminació.

La legitimació per al tractament a través de les dades personals:

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments del Club Atlètic Granollers que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.
No obstant, es podran cedir les dades personals a les empreses patrocinadores de determinades curses, prèvia obtenció del consentiment per aquesta cessió a cada inscripció de l’esdeveniment esportiu.

Quins són els teus drets en relació a les dades personals?

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades mitjançant enviament de correu electrònic a: webmaster@cagranollers.com.
La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).